de stichting

Hiskits de stichting in Nederland

Hieronder vind je alle informatie over de stichting.het doel

In de statuten van de stichting staat het doel verwoord. Maar dat is meestal niet in heel gezellige taal. Daarom doen we het hier dunnetjes over. We willen graag meebouwen aan een school waar kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen. Een goede plek met een sterk programma aan lessen en activiteiten zodat de kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen op alle terreinen van het leven. In het hele plan laten we ons leiden door de professie van Gerdien Moliko die een opleiding orthopedagogiek heeft gehad in Nederland. Maar we laten ons ook leiden door wat we leren uit de Bijbel. De Bijbel als een rijk boek met prachtige lessen voor het leven. Hier komt het in gewoon Nederlands op neer. In de statuten staat het als volgt verwoord: Het in woord en daad uitdragen van het evangelie van Jezus Christus, door:

  • een plek in Lesotho te creëren waar ruimte is voor kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen, om te groeien en om in hun waarde gezet te worden via onder meer onderwijs, training en coaching, zonder hierbij onderscheid te maken in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke in het kader van de doelstelling niet relevante grond ook.
  • het ondersteunen en mogelijk maken van kleinschalige, duurzame landbouw ten behoeve van de lokale bevolking in Lesotho.
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

het bestuur

Het bestuur bestaat uit een aantal leden die Koili & Gerdien kennen. Een aantal van hen heeft zelfs een tijdje in Lesotho gewoond en gewerkt. In het bestuur is ervaring te vinden op het gebied van onderwijs, fondsenwerving en bouwkunde. De bestuursleden zijn:


officiële stukken

Hier staan officiële documenten die we als stichting publiceren. Dit omdat we graag transparant zijn over wat en hoe we ons doel nastreven. Allereerst ons plan:  in dit plan staan naast ons doel en de plannen o.a. ook de samenwerkingsverbanden en het beloningsbeleid van ons als stichting. Daarnaast de het meest actuele verslag (financieel & verhalend) van ons als stichting. De eerste zal begin 2021 beschikbaar komen. De stukken zijn te downloaden door te klikken op een van onderstaande buttons.